POLITYKA PRYWATNOŚŒCI
serwiszglossie

                                     

                                         Uwaga Rodzice !

 

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 25.03.2021 r.

Dz. U.2021 poz. 546 ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców w okresie

od 29.03. 2021 r.  do 9.04. 2021 r. 

przedszkole zapewnia opiekę dzieciom pracowników medycznych i służb mundurowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji, straży pożarnej). W tym okresie rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

 

 Przedszkole Niepubliczne "STOKROTKA" w Bartoszycach

ul. Traugutta 21

11-200 Bartoszyce

Telefon: 089 762 21 52 

Telefon komórkowy: 605 241 762

e-mail: stokrotka551@wp.pl

Numer naszego konto: PKO BP O/Bartoszyce

 57 1020 3570 0000 2502 0008 1323
Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" powstało w 1997r.

Dyrektorem jest mgr Krystyna Liberna.

Nasza placówka funkcjonuje zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty i Zarządzeniem MEN w sprawie placówek niepublicznych oraz statutem przedszkola.
Przedszkole "Stokrotka" mieści się przy ulicy Traugutta 21, jest otoczone zielenią, z dala od ruchliwych ulic. Naszymi wychowankami są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Przedszkole jest miejscem bezpiecznym, przytulnym, bardzo dobrze wyposażonym oraz przyjaznym zarówno dzieciom jak i rodzicom. Mamy swoje tradycje i zwyczaje, które wplatamy w codzienną pracę wychowawczo-dydaktyczną.
Do realizacji podstawy programowej przedszkole wykorzystuje od 2010 roku Program Rozwoju Poznawczego "Klucz do uczenia się" według teorii Lwa Wygotskiego. Teoria ta według niego zakłada, że w procesie edukacji dzieci najważniejszy element stanowi rozwinięcie umiejętności uczenia się, czyli przygotowanie do korzystania ze swojego potencjału umysłowego. Dzięki temu dziecko zaczyna wierzyć w siebie, swoje możliwości i umiejętności. Na prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej w oparciu o ten program przedszkole posiada licencję a nauczyciele certyfikaty.

 Realizujemy także treści z programów:

• "Dziecięca matematyka"
• "Odimienna metoda czytania"     
• "Dbam o zdrowie"
• Przyjaciele Zippiego

E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska
I. Majchrzak
K. Dudkiewicz
 

Odsłony: 116440 :: Dzisiaj: 75 :: Online: 4 :: | administracja